Ørbækautogenbrug

Ørbæk Autogenbrugs ledelsessystem overholder kravene i ISO 9001:2008. Formålet med Ørbæk Autogenbrugs kvalitet ledelsessystem er primært at sikre en ensartet kvalitet på udført arbejde og leverede reservedele.

Ledelsessystemet skal også sikre at miljøkrav til virksomheden overholdes. ØA ønsker at sikre:
At vores vision bliver synlig for medarbejder og kunder.
At vores kunder oplever professionel betjening, med hensyn til ventetiden, og faglig kunnen.
At alle dele der lægges på lager får en kvalitets kode.
At varerne sendes på forsvarlig vis, for at undgå forringelser af reservedelen
At leverede varer overholder lovet kvalitet. Derfor udføres der levering og forsendelses kontrol på alle udleverede vare, med undtagelse af de vare kunderne selv afmonterer i Pick and pay.
At der søges opnået størst mulig reservedels genbrug.
At bilerne miljøbehandles korrekt efter gældende lovgivning.
At behandling og bortskaffelse af affald dokumenteres.
At dokumenterer ordnede forhold til myndigheder og kunder.
At ØA fremstår som et seriøst og moderne autogenbrug.